Elendig start for villtorsken, men oppdretts-eksporten økte med 66 prosent