Luftambulansen måtte avbryte oppdrag på grunn av været