– Han har åpnet messa før, og vi håper han har lyst til å gjøre det igjen, uttalte ordfører Frank Johnsen for en tid tilbake.

Da understreket han også messas viktighet for fiskeriene.

Men nå det viser det seg altså at Kronprinsen har takket nei til å komme. Dette står å lese i et brev fra Det Kongelige Hoff, til ordføreren.

I bevet står det å lese at H.K.H.Kronprinsen takker for invitasjonen:

«Kronprinsen har dessverre ikke har anledning til å være til stede, men ønsker lykke til med arrangementet», heter det.