Viktigere med merke når fersk torsk blir helårsprodukt