Flakstad Fiskarlag ber kommunen ta tak i havneproblemene på Napp. Foto: Dag Erlandsen

– Vi ber Flakstad kommune om snarest å få gjort almenningskaia på Napp ferdig. Det bør settes opp en skikkelig front, lik det som er gjort på andre kaier i havna, skriver laget, og fortsetter:

– I tillegg må det settes opp leidere som er trygg for de som bruker kaia, spesielt ved oljefylling. Slik kaia er i dag er den usikker/uskikket for sikker ferdsel.

Isproblemer

Fiskerne på Napp opplever problemer med is i havna. For å bøte på dette foreslår Flakstad Fiskarlag at det lages en kanal fra havna og gjennom landtungen til øya. Saken er på ingen måte av ny dato:

– Vi vil be Flakstad Kommune om å ta tak i saken snarest. Vi vil også opplyse om at et likelydende vedtak ble gjort, så både kommunen og kystverket skulle hatt god tid på seg til å ta tak i saken.