God og effektiv skildring av det største slaget på norsk jord