Einar Bakke

Mangeårig ildsjel Fridtjof Wangsvik (t.h.) belyste en fargerik historikk, supplert av John Berg som var med på å stifte foreningen for 50 år siden. Bak dem Yngve Henriksen sitt maleri, blant rundt 200 verk i Svolvær Faste Galleri. Rundt 40 av verkene er å se i Sentrumsbygget fram til 18. desember.