Har skrevet bok om historiske hus i Henningsvær

foto