– Skal samle inn, sortere og gjenbruke glasset vi daglig finner på strendene våre