Har du et skuespillertalent i deg? Da vil Svolvær byteater snakke med deg