Nordland fylkeskommune tildeler årlig 2,1 millioner kroner til kulturprosjektet og arrangementer, basert på retningslinjer som er vedtatt politisk i Nordland fylkeskommune.

Tilskuddsordningen har to søknadsfrister årlig, i mars og september.  Halve beløpet ble fordelt i vår, den resterende summen på 1 130 700,- er blitt fordelt nå.

– Det er ingen tvil om at kulturopplevelser binder sammen mennesker, og gir livene våre innhold. Fylkesrådet er opptatt av at kultur skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av hvor i fylket man bor. Derfor bidrar vi med dette tilskuddet til lokale kulturprosjekt og - arrangementer, sier fylkesråd for kultur Christian Torset.

Tilsammen åtte prosjekt i Lofoten/Vesterålen har fått støtte i denne runden: Kunstkvarteret Lofoten - Trykk i sanntid: 70 000, - Teaterklubb ‘81 – Aurora juleteater 22:  50 000, - Trevarefest - Trevarefest 2023: 70 000, - Fredrik Seines - Gitarkonsertserie i Nordland: 38 600, - Lofoten og Vesterålen orkesterforening - Unge talenter: 70 000, - Ny musikk i Nordland - nyMusikk i Nordland årsprogram 2023: 50 000, - Scott Thoe - Internasjonalisering av Galleri 2: 50 000, - Inger- Anne Nyaas - Forberedelser til Lofoten open: 40 000, -

Totalt kom det inn 42 søknader i andre tildeling i 2022. 18 av disse har fått avslag, eller er overført en annen ordning. Begrunnelsen for avslag er at søknadene ikke oppfyller kriteriene for ordningen.