Rigger til ny festival: – Dette vil fylle et tomrom