– Utstillingen skisserer et scenario hvor samfunnets regler bøyes, vris og vendes på