Stykket har kun blitt fremført to ganger - forrige gang var 75 år siden