– Jeg har aldri jobbet så langt vekk fra egen erfaring