– At barn har en arena der de kan utfolde seg kreativt, er utrolig viktig

foto