Kulturskolen har gjort mange nye ansettelser det siste halvåret

foto