Ingeborg (11) dro ut med klatrevennene: – Det er dette som er Lofoten!