Etter flere forberedende møter ble Bodø kunstforening stiftet 15. mars 1946. Da ble statuttene vedtatt, de første valg ble avholdt, og på kort tid ble det første styremøte holdt og de første utstillinger bestemt.

Her ble grunnlaget lagt for det som skulle bli den sentrale kunstforeningen i Nord-Norge. Samtidig fødes den kanskje viktigste utstillingen for nordnorske kunstnere. Den aller første nordlandske utstillingen ble avholdt fra 25. august til 8. september. Det tok altså bare fire måneder fra utstillingen ble vedtatt arrangert til den åpnet.

I det første styremøte etter generalforsamlingen i 1947 vedtar styret å arrangere en «Nord-Norsk høstutstilling i likhet med den som ble holdt i 1946. Dermed er det klart at «nordnorsken» ble en årlig tradisjon, ikke bare et engangstilfelle i 1946.

75 ÅRS "BRYLLUPSDAG"

Allerede i 1949 hadde Den nordnorske kunstutstillingen en egen utstillingskomité med tre medlemmer, en bedømmelseskomité med fem medlemmer, en monteringsgruppe og en sekretær. Den er regionalt orientert, med Nord-Norge som nedslagsfelt, og i år blir det altså den 75. utgaven av vandreutstillingen.

− Grunnet jubileet har juryen sammen med produsent invitert kunstnere fra 1946 og opp til i dag. Blant disse er Marit Bockelie, Eevahenna Aalto, Synnøve Persen, Odd Sivertsen, Ivar Dillan, Kajsa Zetterquist og Per Adde, Eva Bakkeslett, Espen Tversland og Katharina Zahl Fagervik, forteller produsent og daglig leder i Bodø Kunstforening, Cathrine Terese Persson.

De har sett på de som har mottatt juryens pris de siste 40 årene og også tatt hensyn til teknikk, geografi, kjønn, alder og inkludert hele landsdelen. Denne delen har fått navnet Den Nordnorske Atomutstilling.

Hvis du har vært gift i 75 år feirer paret atombryllup og dette er jo nesten som et ekteskap mellom Bodø kunstforening og Nordnorsken.

− En av gjestekunstnerne var deltaker på den aller første Nordnorsken for 75 år siden, Marit Bockelie var kun 11 år når hun ble antatt og vi var så heldig å ha henne tilstede på den digitale åpningen av Nordnorsken. Der ble det også holdt en kunstnersamtale mellom Bockelie og intervjuer Kine Hellebust.

ANNERLEDES UTSTILLINGSÅR

Nordnorsken anses som landsdelens mest tradisjonsrike kunstutstilling, og det har vært et spesielt år for utstillingen av flere grunner. For første gang i historien måtte det holdes en lukket utstillingsåpning med kun sju personer tilstede. Dette ble streamet på Facebook og senere lagt ut på nett.

I tillegg er turnéen planlagt besøkt på færre steder for å ha større rom til å endre på datoer og utsette. Bodø kunstforening, Svolvær kunstforening, Mosjøen kunstforening, Galleri Nord-Norge, Rana Kunstforening og Vadsø kunstforening er de planlagte stoppestedene.

− Vi har lagt et tungt år bak oss der flere steder måtte avlyse på grunn av pandemien og vi håper på en lysere fremtid der både utstillingesteder og kunstnere får mulighet til å delta i vandreutstillingen, forteller Persson.

Kunstnerne som er antatt i år er Harald Lien, Alf Christian Samuelsen, Selma Köchling & Vidar Laksfors, Håvard Stamnes, Ellen Grieg, Ingunn Milly Hansen, Adam Sébire, Grethe Irene Einarsen, Vemund Thoe, Ingri Haraldsen, Sophie Berenika Broch, Skade Henriksen og Ruth Moen.

− Vi gratulerer de som er blitt antatt og de som har fått pris under Den 75. Nordnorske Kunstutstilling og retter en stor takk til de inviterte kunstnerne som har bidratt med verk og historie.

Svolvær Kunstforening viser Nordnorsken 2021 fra 6. mars til og med 28. mars: lørdag og søndag kl. 12 - 15.