Inntar Arbeidern: – Det er et av de kuleste rockebandene vi har i Norge

foto