Inviterer til felles trilletur til Sunnlandsfjorden