Rigger opp sin siste utstilling som lærer: – Jeg melder meg frivillig som vikar