Pensjonistkor oppfordrer gammel som ung til å synge mer