foto
Foto: Johan Tangen

Flere hundre millioner har hørt Johannes synge - til daglig spiller han med en av de største