NB-registeret, som er en forkortelse for Kulturmiljø av nasjonal interesse i byer og tettsteder, er en oversikt over kulturmiljø som det knytter seg nasjonal interesse til.

Siden etableringen i 2006, har kulturmiljøene i Nordland vært en del av oversikten. For to år siden ble forslagene til endring av listen sendt ut på høring.

Nå er innspillene vurdert og endringene publisert.

Etter nevnte revidering, er det nå ti kulturmiljø i Nordland fylke som inngår i NB-registeret. Blant disse er Kabelvåg Parken, Svolvær Svinøya og Bukkedauden. Ett miljø fra Lofoten er derimot tatt ut av lista, nemlig Torget i Svolvær.

Årsaken til at Torget er tatt ut fra oversikten, er en samlet vurdering etter innspill fra samlet kulturmiljøforvaltning.

I begrunnelsen står det blant annet å lese at den tidligere avgrensningen av kulturmiljøet, ikke var tilstrekkelig for å sikre de nasjonale interessene. Et annet argument er at «utviklingen i Svolvær har gjort kulturmiljøet fragmentert».

De nevnte kulturmiljøene er ikke fredet og har heller ikke et formelt vern. De blir derimot forvaltet av både kommuner og fylkeskommuner.

– Med revisjonen vil Riksantikvaren bidra med oppdatert kunnskap og faglige råd om bærekraftig forvaltning og utvikling. og utvikling av disse miljøene, sier Elisabeth Dahle, avdelingsdirektør for Samfunnsavdelingen hos Riksantikvaren