– Han har jo tilknytning til nordområdene, siden han studerte og tok mastergraden i Tromsø

foto