– Det har vært utrolig mye positiv respons fra de ansatte