Demens: – Du kan miste en person mentalt lenge før de dør