Av trær er de kommet, til (jule-)tre skal de bli…

foto