– Vi har brukt mange timer på å lete frem alt dette