Helse Nord gikk 407 millioner kroner i minus i fjor