– Vågan kommune har ikke akkurat en stigende trend når vi sammenligner oss med andre kommuner innenfor kultur

foto