4. klassingene satte sitt preg på Papa Panov

foto