Tid for mobilisering: Pensjonistene fortjener bedre!

foto