Innbyggerne i distriktene i Vågan skal gis hjemmetjenester etter behov på dag- og kveldstid

foto