Tone Wilhelmsen Trøen

Dette er et debattinnlegg skrevet av en ekstern bidragsyter. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Mange eldre er ensomme i alderdommen. Noen føler seg utrygge hjemme fordi huset ikke er tilrettelagt for en kropp som ikke er like sprek som før. Mange savner muligheten til å kunne handle mat selv og treffe andre rundt en kaffekopp når helsa svikter og huset du bor i er et stykke unna bygdesenteret.

Høyres svar på disse utfordringene har vært å starte et prosjekt for å bygge trygghetsboliger som er tilrettelagt for det vi kaller livsløpsstandard. Boliger som bygges av kommunene og som eldre selv kan eie eller leie. Boliger som er sentralt plassert i nærheten av butikken, biblioteket, kafeen og legesenteret. Slik at veien blir kort og trygg, både til naboen for å slå av en prat, og til butikken for å handle melk og brød.

Helt uforståelig, og uten en plan for hvordan eldre skal kunne bo lenger hjemme, har Arbeiderpartiet og Senterpartiet nå strøket ut hele prosjektet fra sitt justerte statsbudsjett. Dette er overraskende fordi Ingvild Kjerkol, før hun ble helseminister, sa at hun syntes ideen om trygghetsboliger var så god at hun mente de måtte bygges over hele landet og ikke bare i distriktskommunene.

Helomvendingen fra Kjerkol er overraskende, skuffende og trist. Og sørgelig for de mange eldre som trenger at vi tilrettelegger bedre for at de kan ha en så aktiv alderdom som mulig. Det å kunne leve livet mest mulig selvhjulpent og med mulighet for omgang med andre, er viktig i alle faser av livet. Det er særlig viktig når alderen begynner å sette sine spor og når den vanlige omgangskretsen blir mindre, kanskje fordi ektefelle og venner faller fra. Da må vi som samfunn stille opp. Ved å sørge for at eldre kan komme tidlig inn i tilrettelagte boliger, kan vi forhåpentlig bidra til at hjelpebehovet deres utsettes, at de kan klare seg selv lenger, og dermed også trives bedre i hverdagen.

En stadig økende levealder og en høyere andel eldre, krever at vi tenker nytt. Å bygge trygghetsboliger var en forløsende nyvinning, og nå må Ap og Sp svare på hvorfor de har satt en strek over et prosjekt som både vil gi bedre eldreomsorg og avlaste kommunene fremover. Spesielt i distriktene hvor det er mangel på tilrettelagte boliger, ofte i kombinasjon med boligmarkeder med liten omsetningsaktivitet og lite eller ingen nybygging. Ordningen var klar for å iverksettes. Dessverre sviktet den nye regjeringen på oppløpssiden. Hvorfor?

Tone Wilhelmsen Trøen (H)

Stortingsrepresentant og leder av helse- og omsorgskomiteen