Mandagens kommunestyremøte ble en oppvisning i politisk maktspill. Det de aller fleste trodde skulle bli et kjapt og enkelt møte, dro ut til en drøyt seks timer forestilling.Og problembarnet heter Vågan Eiendom.

Før møtet hadde Arbeiderpartiet låst alle sine representanter for å garantere den"rette" avgjørelsen i spørsmålet om foretaket skulle legges ned eller ikke. Det er ikke ofte det skjer, men forteller litt av hvor viktig det var for partiledelsen å få banket dette gjennom.

Det bar daogså debatten preg av. Opposisjonen, anført av Høyre-politikerne Eivind Holst og Børge Larsen, godt støttet av FrPs Espen Thorvaldsen, argumenterte flittig fra talerstolen - uten å nå fram. De hadde gode argumenter både for å utsette saken og for å beholde foretaket i nåværende form. Men de talte for døve ører.

Denne saken var helt tydelig avgjort lenge før den endte opp i kommunestyret.

Hva er det så vi ender opp med her? For de ansatte i eiendomsforetaket blir nok ikke hverdagen så veldig annerledes. For ledelsen blir det nok verre. Mens det i dag er et styre å forholde seg til, blir det i fortsettelsen kommunedirektøren som blir den direkte øverste lederen.

MDG og et par av de andre småpartiene vil frata foretaket oppgaven med å disponere og leie ut kommunens mange leiligheter. Inntektene fra disse er med på å finansiere driften av blant annet våre skoler. Å blande inn følelser i utleiemarkedet tror vi blir en vanskelig øvelse.

For dere avislesere betyr nok denne innlemmelsen i det kommunale byråkratiet at det blir mindre å lese om fra den fronten. For en av de fine tingene med å ha et kommunalt foretak, med eget styre og styremøter, eget budsjett og et eget indre liv, er jo at informasjonen blir lett tilgjengelig for oss i pressen.

Dette kan vi ikke si om de tilsvarende foretakene som lever sitt indre liv innenfor de kommunale veggene. Det er mye vanskeligere å få ut informasjon, og glem budsjetter og økonomi.

At effektiviteten og besparelsene blir så store som politikerne tydeligvis forventer har vi liten tro på. Vågan Eiendom har levert varene de siste årene, og det er ikke derfor de blir lagt ned som eget foretak nå.

Dette er ren politikk, vi kan ikke se at det var fornuften som har vant i kommunestyret mandag.