Er det på grunn av feilprioriteringer gjort av administrasjon og kommunestyre, at vi nå sitter og skriver et leserinnlegg om privatisering av kommunal vei?  Et forslag vi plutselig fikk servert via media. Har kommunedirektøren vært på besøk i Austre Vågan og opplevd hvordan infrastrukturen fungerer her ute i distriktet?

Dere må gjerne rekke opp hånden dere i kommunestyret og administrasjonen som er overbevist om at innbyggerne på øya Storemolla ikke har ekstrakostnader på sine kjøretøy grunnet dårlig veistandard.

Til vanlig bruker innbyggerne på Brettesnes ca. 20 minutt på kjøreturen Brettesnes – Finnvik Men når veien er på sitt verste, må man regne ca.  40 minutt. Eksterne entreprenører har varslet kjørevegring pga. pr. i dag dårlig veistandard. Vil de i framtiden med muligens frafall av kommunal vei ta oppdrag på Storemolla?

Infrastruktur må være på plass for at et samfunn skal være levedyktig.

På Storemolla var 13,3 km fylkesvei ferdigstilt høsten 2001.

Øya har et areal på 35,3 km2. Vågan kommune eier mye av dette arealet.

Veien knytter de tre bygdene Ulvåg, Øyhelle og Brettesnes sammen. Fergeleiet Finnvik ligger i nordenden av øya, og fergen har anløp Digermulen.

Det skjer mye i Austre Vågan. Næringsdrivende har de siste år investert betydelige beløp som kommer kommunen, næringslivet og underentreprenører til gode.

Fritidsinnbyggerne i Austre Vågan legger også ned et betydelig beløp.

I Digermulen har eier av nærbutikken vært framsynt og ordnet døgnåpen butikk. Noe som blir benyttet av alle innbyggere, eiere av fritidshus og turister.

Lovpålagte tjenester som helsetjenester der det er behov for legetjenester, hjemmetjeneste, renovasjon og post skal leveres til alle innbyggere. I tillegg drifter kommunen vannverket på Brettesnes som forsyner innbyggerne i bygda, samt hele Skrova-samfunnet med vann.

I dag bidrar lokalbefolkningen med dugnad som sørger for at fylket skal kunne utføre lovpålagte tjenester. Ankomstbrygge for redningsskøyta med ambulanseoppdrag, driftes på dugnad av UL-Sveins medlemmer. Ambulansen har garasjeplass i lokalene til Pelagia.

Vågan kommune må nå se på sine innbyggere som sin største ressurs og ikke utgiftspost.

I alle de distriktene dere ønsker å gjøre tiltak som kan sette livsgrunnlaget i fare, driftes mye aktiviteter på dugnad.  Inntekter fra ulike aktiviteter drifter samfunnshus, flytekai, veilys, lekeplasser mm.

Økt aktivitet på øya har ført til betraktelig høyere tomtepris, og den økte tomteprisen gjenspeiler etterspørselen på tomter. Vi anbefaler Vågan Kommune å legge tomter ut for salg, og da primært for fastboende til en rimelig tomtepris.

En god infrastruktur vil føre til at næringslivet tør å investere, turismen økes og øyas fremtidige innbyggere blir trygget på at kommunen kan levere lovpålagte tjenester.

Det vil gi inntekter til nærbutikken i Digermulen, næringsdrivende i kommunesenteret, og dermed skatteinntekter til kommunen.

Det er høy alder på mange av innbyggerne, og på grunn av naturlig avgang har folketallet i den nordlige delen av øya gått ned. Det har vært tilflytting av yngre arbeidsaktive på sørsiden av øya. Det satses på næringsliv, og noen pendler til arbeid inne ved kommunesenteret. Har Vågan kommune råd til å miste flere innbyggere?

Det er ikke en selvfølge at innbyggerne flytter inn til kommunesenteret, om forslaget fra kommunedirektøren med privatisering av vei feiler. I verste fall ryker 10 arbeidsplasser og det kun på øya Storemolla.

I tillegg til fastboende har øya fritidsinnbyggere og næringslivsaktører som er avhengig av at sommer – og vintervedlikeholdet blir ivaretatt av kommunen.

Torghatten AS som drifter ferga

Snarkjøp AS er nærbutikken til Storemolla

Pelagia AS

Nordlaks AS

Lofotbrygga

Brettesnes gård AS

GJ Maskin AS

Molldøra Eiendom AS

Lofoten Fishingsenter

Norrøna Hvitserk Adventure (under planlegging).

Hva har øya mistet av infrastruktur siden 2009:

Narvikruten (Hurtigbåt Svolvær – Skrova – Brettesnes – Holandshamn – Risvær – Lødingen -  Evenes – Narvik)

Austre Vågan båten (Lødingen – Risvær – Holandshamn – Ulvåg – Brettesnes – Skrova – Svolvær)

NEX2-ruten (Bodø – Brettesnes – Svolvær)

Persontransporten på øya

Er det meningen at Storemolla nå skal miste den kommunale veien?

Da går ferga og nærbutikken.

De lovpålagte tjenestene vil få for store utfordringer til å betjene øya. Dvs. full fraflytting.

Vi som allerede bor her ute i distriktet ønsker virkelig ikke å måtte flytte pga. Vågan kommunes ledelse og deres feilprioriteringer med å styre pengesekken.

Hva har skjedd med økonomien i Vågan kommune?

Fra gode positive tall for 5 år siden, til totalt «kræsj» og underskudd i dag.

Ble renta forhandlet og låst på det laveste nivået?

Har kommunen vurdert inntekter kontra utgifter på Lofoten Kulturhus?

Vi er sterkt bekymra over tilstanden og prioriteringer, og sender en kopi til stasforvalteren i Nordland.

Mvh

På vegne av

Faste beboere Storemolla