Først og fremst vil vi si at vi ser og forstår at innholdet i brevet gir inntrykk av at vi er negative til trevarefestivalen i sin helhet. Dette var ikke vår intensjon. Vår intensjon med brevet og ønske er å finne gode ordninger for både innbyggerne og festivalen, hvor vi og arrangørene møtes på midten for å gjøre tilpasninger som kan gjøre festivalen til en enda bedre opplevelse for de lokale også, uten at det går på bekostning av festivalopplevelsen til deltakerne.

Punktene i brevet som var rettet til Trevarefestivalen var i utgangspunktet ment å være formulert som ønsker. Vi beklager at dette ikke har kommet frem slik i brevet. Og med etterpåklokskapen skulle vi har formulert våre intensjonen tydeligere i et eget brev rettet til Trevarefestivalen. Nemlig at vi ønsker en best mulig opplevelse for alle. I dette brevet burde vi har invitert til dialog om hvordan vi kunne få det til. En dialog hvor alle arrangører av festivaler ol. i Henningsvær ble invitert til for å oppnå en bredt og helhetlig tiltaksplan. Fordi vår intensjon gjeller overfør alle festivaler i Henningsvær. Noen vi hadde tenkt å gjøre for hver festival separat da hver festival har sin egen utfordringen vedsiden av fellesutfordringen. En tiltaksplan som vi da samlet kunne ta opp med kommunen og politiet.

Vi som styret i innbyggerforening mener at det skal være null toleranse med hensyn til drikking i gatene og offentlig urinering. Og at alle vil respektere ro og orden, spesielt i ukedager og etter kl.23.00.

Styret