- Vi kan vi ikke akseptere at ulikhetene i samfunnet blir stadig større