Næringsutvikling med konsekvenser med ukjent omfang