Laupstad er et tettsted som ligger innerst i den rikeste fiskefjorden i Lofoten; Austnesfjorden. Her ligger Laupstad oppvekstsenter med over 40 barn.  Oppvekstsenteret knytter bygda sammen og er hjertet i bygda.  Det er et utrolig godt samhold blant alle barna, noe som gjør oppvekstsenteret til en trygg plass for barna i alle aldre.

Hvis oppvekstsenteret vedtas nedlagt, vil hverdagen for både store og små bli snudd på hodet. Barna går i dag på en skole med god pedagogisk bemanning. Det betyr at alle barn blir sett og hørt, og at spesielt de som har særskilte behov blir fanget opp tidlig og får ekstra oppfølging.

Noen av barna har man unngått å melde inn til PP-tjenesten blant annet, fordi lærerne klarer å legge til rette skolehverdagen på en god måte. Dersom disse barna flyttes til Svolvær vil det utløse ressurser i form av at mange flere kommer til å få behov for spesialpedagog blant annet.

På Laupstad oppvekstsenter er det også etablert svært gode rutiner for overgangen fra barnehage til skolehverdag. Barna i barnehagen kjenner godt til de voksne som etter hvert skal bli lærerne deres på skolen, de kjenner også alle barna som de kommer til å gå på skolen sammen med, på tvers av aldersgrupper.

Det er på skolen stort sett alle sosiale sammenkomster for barna blir arrangert, eks disco, halloween, karneval, julegrantenning osv. Alt dette i regi av foreldre som stiller opp på dugnad.

En nedleggelse av oppvekstsenteret vil også innebære at ungene får merkbart lengre dag med reiseveien på over 4 mil t/r. Både de små barnehage barna og skole elevene. Tidsklemmen vil bli mye større for familiene. I verste fall vil barna både kunne bli holdt utenfor og mobbet fordi det for mange ikke vil være mulig å være med på fritidsaktiviteter fordi de ikke vil rekke tilbake til byen etter endt skoledag.

Bygda vil dø ut, boligmarkedet vil stupe og folk vil bli tvunget til å flytte fra bygda fordi hverdagskabalen ikke går opp. De som ikke jobber i Svolvær blir nødt til å kjøre opp mot 8 mil hver dag for å få levert barna sine i barnehagen. Det er heller ikke spesielt klimavennlig.

Oppvekstsenterets ventilasjonsanlegg er nettopp fornyet til en kostnad på over en million, og et svært aktivt FAU har det siste året jobbet på spreng for å renovere skolegården der også Vågan kommune har bevilget penger til dette. Skolegården fremstår nå som en attraktiv samlingsplass. Med en oppdatert skolegård. Etter et hav av dugnadstimer blant bygdas befolkning for å restaurere og legge til rette for et attraktivt uteområde føles det som ett hån at oppvekstsenteret nå vurderes nedlagt.

Et av argumentene til kommunen for at de skal spare penger på å legge ned oppvekstsentret er at de skal spare penger på vikarer da de får lærere fra Laupstad for å dekke opp. Men er det egentlig noen som har spurt om lærerne er interessert i å jobbe i Svolvær? Har noen spurt barna hva de tenker?

Dette kommer på sikt til å koste kommunen mye mer penger enn de vil spare, da skatteinntekter og mange familier kommer til å forlate Vågan Kommune, fordi de blir tvunget til det.

Det er jo også ganske spesielt at når kommunen er i ferd med å gå konkurs så innvilges det at kommunedirektør Tommy Steinsvik skal få en lønnsøkning på 4,3%. Noe som tilsvarer 45 700kr i mnd. (kilde lofotposten)