Det unike med prosessen mot et kulturhus i Lofoten, var et rungende rop fra lokalt kulturliv med ønske om en arena for både lokale og tilreisende kulturkrefter. Ildsjeler arrangerte kulturmønstringer til inntekt for ei fremtidig storstue og brukte ethvert kulturarrangement til å løfte frem ideen om Lofoten kulturhus. I protest mot rivningsplanene politikerne hadde for brygga på Lamholmen, ble den kuppa og mala for å synliggjøre at dette kunne bli et kulturbygg. Kulturhuset vokste ut av Lamholmen, men til hell for Svolvær, så næringsaktører verdien av å restaurere brygga, som ble ei perle i bybildet.

Næringsaktører ble raskt en støttespiller for kulturhusets venner og til slutt ble også lokale politikere pådrivere i arbeidet. Etter hvert så alle at behovet for en arena for kulturutøvelse, også kunne bli en arena for reiseliv- og næringsvekst. I tillegg ville et kulturbygg kanskje også skape bolyst i kommunen. Men prosessen var seig – fra kulturhusets venner ble etablert på tidlig 90-tall til 2009, da huset ble åpna.

Få vil vel kunne si seg uenige i at mulighetene pådriverne så, er innfridd. Kulturfasilitetene er gode, konferanselivet blomstrer, reiselivet vokser og næringslivet rapporterer om svært gode salgstall i forbindelse med kulturarrangement som for eksempel julebordsshovene til Thon. I tillegg øker bolysten – Vågan er en av få Nordlandskommuner som kan melde økt tilflytting.

Dermed ville et samfunnsregnskap med stor sannsynlighet bevise at kulturhuset har vært/er et gode for kommunen, selv om Vågan kommune årlig subsidierer drifta.  Og her er vi ved sakens kjerne. Kommunedirektøren og enkelte lokale politikere ser nå en mulighet til å spare en million ved å legge ned det det kommunale foretaket og slå sammen stillinga for allmenn kultur med kultursjefstillinga. Noe som uten tvil føre til svekkelse av både drifta av kulturhuset og ei nedtoning av sektor allmenn kultur. Saken skal behandles i kommunestyret 22.05.

Så til Vågans politikere:

·         Ingen kulturhus lar seg drive uten offentlige tilskudd.

·         Se tilbake på historien og ideen bak Lofoten kulturhus

·         Lag et samfunnsregnskap over ringvirkningene av kulturhuset

·         Et mangfoldig kulturtilbud gir økt livskvalitet og bedre helse – for barn og voksne.

·         Behold Lofoten kulturhus som et kommunalt foretak!