Heimen er baade vond og god, det skifter med Sut og Gaman. Hæv er den, som med same Mod kann taka mot alt tilsaman.

Biblioteket er en stressfri arena hvor man er sammen uten å føle press til å kjøpe noe eller prestere noe. Biblioteket er en møteplass som bidrar til mindre ensomhet. Vi er bærekraftige – våre tjenester og tilbud er basert på deling og gjenbruk, og vi motvirker sosiale forskjeller gjennom likeverdig tilgang til informasjon, kunnskap, litteratur og åpen forskning.

5 år har gått siden jeg begynte i Vågan bibliotek. Jeg visste ingenting om Lofoten, jeg visste bare at jeg vil til nord. Lofoten var egentlig ikke langt nok nord, men det er her jeg har fått røtter. Her, hvor vi er heldige om vi får to uker med sommer, og det er langt mellom dagene med stabilt skiføre.

Eva-Mette Lundahl ansatte meg fra 1.juni 2017. Etter hvert ble biblioteket flyttet fra KF til Vågan kommune der det ble til Idrett og kultur under Samfunn, og Audhild Berthinussen tok over som leder. Ikke lenge etter gikk hun av med pensjon og Steinar Pleim Johansen ble neste leder. Roger Olsen takket for seg sommeren 2022. Foreløpig rapporterer jeg nå direkte til kommunalsjefen i Samfunn, Torbjørn Ollestad. Det er han og jeg som har vært i våre stillinger siden 2017.

Jeg husker ikke så godt hvordan det var å være innom biblioteket når jeg hadde vært på intervju, men jeg husker godt hvordan det var når jeg begynte: Inger fikk jeg ikke jobbe så lenge sammen med, hun gikk av med pensjon, men jeg husker at vi stod i barneavdelingen og snakka om utviklingen. Ole-P, høy, slank og med langt hår. Etter hvert viste det seg jo at han har noen lyder som barna liker, og så gikk han av med pensjon. Gunn, ikke like langt hår som Ole-P, men hvert fall like slank og alltid klar for nye utfordringer og endringer. Altså, jeg og Gunn har moret oss en del med ommøblering og planlegging av nye måter å drive biblioteket på, mens Ole-P og Kjell har prøvd å trekke oss tilbake til jorda. Joda, Gunn har mer enn en gang sagt til meg «stopp, har vi faktisk kapasitet?» og nå gikk hun av med pensjon. Jeg har veldig mange gode minner med dere!

Nå er det bare Kjell igjen av den opprinnelige gjengen. Kjell er ekspert på kongehuset og alltid smilende. I en liten periode etter Inger var Øyvind hos oss og i 2018 ansatte vi Nora som 50% barne- og ungdomsbibliotekar, og neste år var det for henne rett ut, og skaffe egne barn. I denne perioden ble vi godt kjent med Caroline (vikar for Nora) – veldig flink med barn og mennesker, mange ideer og alltid klar.

I 2021 når Ole-P gikk av, gjorde vi Noras stilling om til 100% - en kommune med 10 skoler og en haug med barnehager spredt rundt omkring må jo ha 100% barne- og ungdomsbibliotekar! Vi må egentlig også ha 100% ambulerende grunnskolebibliotekar som kan ta vare på skolene sammen med Nora. Forskning viser at systematisk bruk av skolebibliotek i opplæringen har positiv innvirkning på elevenes læring og leseferdigheter. Synnøve, som var hos oss ett års tid, testet blant annet jobben som ambulerende bibliotekar ved siden av 50%-stillingen. Det likte hun godt og det var også meget populært i skolene.

Akkurat denne 50%-stillingen til Synnøve, står nå vakant mens kommunen omorganiserer og sparer. Samtidig sparer også fylkeskommunen og har blant annet kuttet en 100% skolebibliotekar-stilling v/ Aust-Lofoten videregående skole. Det er derfor vi er bare tre her nå, 1,75 kommunale årsverk og 1,05 fylkeskommunale årsverk, og har redusert åpningstider kraftig.

Vi har siden 2017 prøvd å gjøre biblioteket enda mer tilgjengelig. I samarbeid med Lofoten Friluftsråd har vi nå Friluftsbibliotek i noen gapahuker. Tøyveskebibliotek med startstøtte fra Nordland fylkesbibliotek, har flyttet inn i barnehagene. Flere og flere bokkasser er ute i skolene og Nora besøker grunnskolene og barnehagene så ofte hun kan.

Kafebibliotek i Kafè Naust i Laukvik ble åpnet våren 2022. Der hadde vi også vår omreisende Strikk&Lytt, som vi også var innom Henningsvær med.

Når korona slo inn startet vi med LitteraTUR for voksne og i 2021 lanserte vi historiske/litterære digitale stier i Fotspor-appen og i år er stemmen vår med på Stolpejakten i Vågan.

Meråpent bibliotek har vi installert nesten tre år nå, men altså, det er ikke alltid bare bare når man er både kommunal og fylkeskommunal, og datasystemer i tillegg blir angrepet, så da venter vi bare tålmodig videre, mens vi har «manuell» selvbetjening mellom 8 og 11 tirsdag til fredag.

Rett før bemanninga ble kraftig redusert rakk vi å utarbeide Bibliotekplan Vågan 2022-2028. Ifølge den skal vi blant annet satse mer på gaming og Digihjelp, men her må det nå nok tenkes om, 2,8 årsverk er ikke det samme som 4,3 årsverk.

Uansett skal vi fortsette å bidra til å styrke den lokale identiteten og være attraktiv møteplass både i og utenfor bibliotekets lokaler. Kulturliv og fritidsaktiviteter er viktige arenaer for steds-utvikling, samt hverdagsintegrering og fellesskap basert på mangfold, likestilling, ytringsfrihet og toleranse. Vi vil “jobbe for et godt og aktivt kultur-, idretts- og friluftsliv for våre innbyggere” sammen med resten av kommunen.

Gratisprinsippet i bibliotekene og vekt på lavterskeltilbud er med på å motvirke og forebygge sosiale ulikheter og levekårsutfordringer. Gode økonomiske rammer for biblioteket vil bidra til å ta vare på kunst og kulturlivet for innbyggere, som en del av den kommunale og regionale planlegginga, som skal legge til rette for et fritt og uavhengig kulturliv.

Akkurat nå er jeg litt usikker på om vi står han av, men jeg vet at det går over.

Vi vil gjerne høre din stemme om vårt bibliotek.

Kjært er Livet med all sin Harm; det klaarnar, alt som det gjenger. Men endaa treng eg ei Von i Barm um eit, som varer lenger.

Dikt er utdrag fra Ivar Aasens «Livet».