Statens vegvesen (SVV) har foreslått at E10 i Lofoten, fra Napp til Fiskebøl, legges på is og helt og holdent tas ut av Nasjonal transportplan (NTP) 2025 til 2036.

Strekningen fra Å til Napp skyves ut i tid og prioriteres ikke innenfor første 6-års periode. Argumentet for å skyve Napp-Fiskebøl ut av kommende NTP er at veistrekningen «ikke er tilstrekkelig utredet, og det mangler planvedtak.» SVV sin begrunnelse er vag og tynn, og gir oss lite tilfredsstillende svar. At prosjektene ikke er modne nok, er også et klart signal om at de over flere år er lagt nederst i bunken fra SVV sin side.

For oss som bor i Lofoten er en slik nedprioritering helt uakseptabel. Trafikkmengde og -type i dagens Lofoten kan ikke sammenliknes med hvordan verden så ut på 60- tallet da veien i sin tid ble bygd. Lofotværingene har ventet tålmodig på at det skulle bli vår tur, og vi tok for gitt at SVV på faglig grunnlag må se at situasjonen er uholdbar.

Hvert år stenges veien på grunn av skred, ras, og høy vannstand, noe som medfører at flere tusen mennesker isoleres fra livsviktige tjenester. I vinter gikk det sågar to ras rett ved Fiskebøl, samtidig som både luft-, og sjøvei var utilgjengelig på grunn av værforhold. Hele Lofotens befolkning var isolert fra resten av verden. I tillegg var Gimsøybrua stengt slik at hele Vågan sin befolkning ikke hadde tilgang på sykehus.

I fjor gikk det skred ved Fredvang, samtidig som veien i Kilan ble stengt. Det medførte at ca. 100 personer ble sittende fast i bilene i timesvis i uvær. Moskenes og store deler av Flakstad kommune var stengt for omverdenen uten tilgang til sykehus og svært begrenset ambulanse- og brannberedskap.

I vintersesongen preges de smale, svingete og farlige veistrekningene av høyt trykk fra vogntog som blant annet frakter fisk. Sikkerhet, frakttid og fremkommelighet er viktige faktorer for næringslivet i regionen. Bildet blir enda mer uforståelig siden SVV har godkjent E10 i Lofoten for modulvogntog, via en egen unntaksordning for tømmertransport. Slike kjøretøy er av de aller lengste som ferdes på norske veier, og godkjennes i utgangspunktet kun for strekninger som er dimensjonert for disse.

Lofoten er i tillegg til å være verdenskjent for sin fiskerinæring, også en av Norges mest populære turistdestinasjoner. På grunn av svak norsk krone står vi akkurat nå framfor tidenes storinnrykk av turister. Vi er stolte over populariteten, men vi gruer oss til å ferdes på veiene. De preges av turister i leiebiler som er uerfarne med den smale, trafikkerte veien, og med bobiler som i mange tilfeller kan være på størrelse med busser. Det er ikke uvanlig å møte sykkelturister med oppakning i 80-sona, rett etter en av de mange bakketoppene på smal vei, kun begrenset av storhavet og bratte fjellsider, og mengder med turistbusser. I tillegg kommer den «ordinære» trafikken.

Å gå tur i fjellet er en populær aktivitet i Lofoten, og det er ikke uvanlig å møte på turgåere langs E10 som ferdes fra parkering til starten av stien. Som et eksempel kan det nevnes at ca. 150.000 besøker Reinbringen årlig. De som skal oppleve en av de mest besøkte naturattraksjonene i landet, må ferdes til fots langs E10 uten noen form for sikring mot trafikken. Det hele kan best kategoriseres som kaos, og en helt uholdbar situasjon trafikksikkerhetsmessig. At SVV i tillegg har gitt E10 status som nasjonal sykkelrute er uforståelig. Det er etter vårt syn beklageligvis høyrisiko å ta med familien på sykkeltur i Lofoten.

Dersom fagetaten Statens vegvesen skal anbefale E10 for turister, syklister og modulvogntog, så må de også komme i gang med planlegging for utbedring av veistrekningen. Vi er lei av å prioriteres bak flerfelts motorveier i Sør-Norge. Hele E10 Å- Fiskebøl må tas tak i nå!