Det må komme på plass bedre forhold for de som tar buss fra Svolvær, og det må skje snarest.

Det er Nordland fylkeskommune som har ansvaret for bussholdeplassene i Svolvær, men det betyr ikke det samme som at Vågan kommune kan lene seg tilbake og vente på at noe blir gjort. I Nordland fylke er det totalt 7000 bussholdeplasser dermed er det viktig at vi synliggjør våre behov og stiller tydelige krav.

I Svolvær er det to bussholdeplasser som er særlig problematiske. Den ene befinner seg i Sivert Nilsens gate. Dette er en de mest brukte venteplassene for buss i kommunen, blant annet av eldre som har ærender i Svolvær, ungdommer, og elever fra VIO. Den andre holdeplassen er utenfor Havneterminalen. Denne utgjør det nærmeste vi kommer en «busstasjon» i vår kommune, og er mye benyttet av turister og folk som skal reise langt med buss, for eksempel til Evenes.

Felles for begge bussholdeplassene er at de har null ly fra vær og vind. Folk i alle aldre og med alle grader av funksjonsnivå, må vente på bussen i Lofotværet året rundt, i sklett, på glarholka, i høljeregn, i stiv kuling, i den svarteste mørketida, uten noe så basalt som ly fra et busskur. Begge bussholdeplassene er minimalt merket, og ved sentrumsterminalen er trafikksikkerheten ikke god nok.

Svolvær er et knutepunkt for innbyggere i kommunen, og for turister i hele Lofoten. Det bør derfor etableres trygge, og informative bussholdeplasser i sentrum.

Per nå er det opprettet en bussholdeplass ved Alti i påvente av vann- og avløpsprosjektet i Storgata. Denne midlertidige situasjonen må som et minimum merkes bedre og det må sørges for at holdeplassen er opplyst nå i mørketida.

Sist kommunestyremøte la vi fra SV inn et verbalforslag der vi ba om at Vågan kommune må presse på ovenfor fylkeskommunen for å bedre forholden. Vi fikk ikke noen god begrunnelse, men forslaget ble stemt ned av posisjonen og Sp.

Vi er godt kjent med at ungdomsrådet gjør et solid arbeid med å synliggjøre utfordringer med kollektivtrafikken i Vågan, for eksempel problemer som gjelder busstider, lite pålitelige ruter osv. vi stiller oss bak den prosessen, men vårt innspill gjelder konkret bussholdeplassene i Svolvær, og er etter vår mening et supplement til ungdomsrådets forslag.

Vi i SV kommer til å jobbe videre med denne saken. Kollektivtrafikk er viktig for felleskapet og miljøet. Det skal ikke være ubehagelig og uverdig å vente på bussen.