De ender opp i min søppelkasse.

Jeg ser dem, nesten hver dag. Hundeeierne med posene. Der de kaster posene. I min private søppelboks.

Men ikke alle posene havner i søppelboksen.

Du ser posene langs sti og vei, du finner dem oppe på Svinøybrua og på Vorsetøya. Du finner dem hengende i tre i Svolværmarka. Og sikkert andre steder med.

Jeg har sågar også observert hundeeiere som har drefset posene til havs, rett ut i Vestfjorden.

Og noe havner her, på Svinøybrua. Foto: Espen Nordahl

Mange av hundeposene, kanske de fleste, som ender i min søppelboks stammer mest sannsynlig fra posestativet som Vågan kommune har hengt opp på Svinøya.

Posestativet på Svinøya. Foto: Espen Nordahl

Bedre stilt langs Kongsvatnveien

Langs Kongsvatnet finnes et tilsvarende skitposestativ.

Men her har kommunen tilgodesett de med kastemuligheter, for her finnes en en søppelboks noen hundre meter unna stativet.

Hva med andre steder

På Vågan kommunes nettside står det i sak fra 2017:

– Kommunen har plassert ut 15 stasjoner for hundeposer i 4 tettsteder.

Så da lurer jeg på hvordan det står til med kastemuligheter tilknyttet de andre 13 posestasjonene?

Posestativ langs Kongsvatnveien. Foto: Espen Nordahl
Med søppelboks ikke langt unna. Foto: Espen Nordahl

Hundeeiers ansvar

Hvilke tanker har så Vågan kommune rundt ordningen.

Jeg tar en telefon for å høre litt om hundeskiten.

Der får jeg Jack Smaaskjær hos Drift og forvaltningsenheten i tale:

Hvilken praksis ser dere for dere hvor hundeeierne skal bli kvitt driten?

– Det er riktig at kommunen har satt opp stativ med poser, men det har aldri vært meningen at det skulle settes opp dunker over alt der poser er hengt opp, sier Smaaskjær.

Han sier videre at hundeier må ta med poser til en egnet plass og kaste de.

– Det vil således være hundeiers ansvar å håndtere dette på en forsvarlig måte, slik er det også flere plasser rundt om i kommunen. Kommunen er således ikke dimensjonert for å sette ut bokser over alt i kommunen, forteller Smaaskjær.

Hundeskitpose hengende i tre langs sti i Svolværmarka. Foto: Espen Nordahl

Men kanskje er det ikke er noe stort problem..?

Så da er kanskje spørsmålet om hva som er egnet plass?

Ta med posen hjem til din egen søppelboks, kaste den i første private søppelboks du kommer over eller bare kaste den til havs...

Men. Kanskje er ikke hundeskitposer i seg selv per i dag noe stort problem?

Men hva om vi snakker søppel generelt.

Kan vi da kan ta ordet problem i munnen.

Barna mener i hvert fall det

I en sak i Våganavisa var alle barna er enige om at det burde være flere bossdunker i Vågan kommune, og de kom derfor med en oppfordring til ordføreren:

– Ordføreren burde kjøpe flere bossdunker, fastslår de ryddeglade barna.

Og voksne med:

I 20 spørsmål med Line Lysvold etterlyste også hun flere søppelbokser. På spørsmål om hva bør lokalpolitikerne gjøre noe med, svarte hun:

– Noe annet og mye enklere er å få opp flere søppelbokser rundt omkring hvor folk ferdes som langs gang- og sykkelstier, og rundt Osan.

På Sortland har de bokser for å kaste hundeskiten

Marit J. Stenkjær i Sortland kommune forteller at der har de ti stativ med hundskitposer og fem stasjoner hvor hundskiten skal kastes, disse er i sentrum av Sortland

– I tillegg har vi 40 hundskitbokser fordelt etter behov og boksene tømmes ukentlig

En glad vandrer med hund på Svinøya. Illustrasjonsbilde. Foto: Espen Nordahl

Jeg vil ha en kommunal søppelboks

Rundt Kongsvatnveien går det sikkert mye folk. På Svinøya vandrer det også mange, med og uten hund.

Kongsvatnveien har sitt hundeposestativ og sin søppelboks.

Vi på Svinøya har vårt hundeposestativ. Så da våger jeg meg herved frempå og ønsker meg i tillegg en kommunal søppelboks.

Til glede for hundeeierne og alle andre med et «kaste søppel behov».

De blir det stadig flere av, også på Svinøya.

Skitt skit!