I Formannskapet mandag var det en hel rekke interessenter som ville kjøpe tilleggseiendommer fra kommunal grunn. Enten for å bygge garasje, lage oppstillingsplass for biler, gjøre bygging utover egen eiendom lovlig eller som en del av utvidelse av virksomhet.

De aller fleste slapp gjennom nåløyet. Men det er spesielt en avgjørelse vi reagerer på. En tomteeier i Skrova hadde søkt om å få utvide tomten for å bygge garasje. Dette fikk han avslag på og hadde klaget på dette.

Og det var ikke første gangen han søkte heller. Nei, samme søknaden lå på kommunens bord for fem år siden også. Og da som nå fikk han beskjed om å vente.

Hva er det så han skal vente på? Jo, at kommunen skal bli ferdig med kommunedelplanen for Kabelvåg og ta fatt på planen for Skrova.

Høyre hadde foreslått at søkeren kunne få kjøpe en tilleggstomt. Ikke så mye som han hadde bedt om, men nok til å sette opp en garasje.

Men nei, han må fint finne seg i å vente til den nevnte planen for Skrova er på plass.

I seg selv ikke noe merkelig, men det blir litt merkelig når kommunen ellers ser ut til å kunne strø om seg med tomter som de tar seg godt betalt for.

I Kabelvåg for eksempel, var det én som hadde søkt om å få kjøpe tomt for å få et bygg på eiendommen som tidligere hadde satt opp, innenfor egne grenser. Og selvsagt fikk han det.

Fra planavdelingens side antydes det at det på tomta i Skrova kan være mulig å bygge opptil to eneboliger og muligens også en garasje.

Så vidt vi vet er det vel neppe noe stort sug etter å bygge eneboliger på Skrova. Vi tror ikke en kommunedeplan kan gjøre noe med dette heller.

Her burde man sett på fornuften i å la beboeren få en garasje framfor å ri kjepphester, slik vi opplever at kommunen gjorde i dette tilfellet.