Det er flott at det er bevilget penger til fiskerihavneprosjekt på Røst og Værøy, og at Ballstad endelig ser ut til å få en fot innenfor i nylig framlagte NTP. Det er bare det at Lofoten er mer enn fisk og hav selv om det kanskje framstår slik sørpå. Veiene i Lofoten er rett og slett bånn i bøtta, og det haster å få på plass en oppgradering.

Vi hadde et sterkt håp om at regjeringa skulle prioritere E10 i Lofoten høyere i Nasjonal transportplan sist fredag. Ei regjering som har ytret at de skal satse mer på hverdagsveier, og mindre på store motorveiprosjekt sørpå. Dessverre skyver samme regjering den rasutsatte og farlige strekningen fra Å til Napp ut i tid, og den prioriteres ikke innenfor første 6-års periode.

Den andre delen av E10 Lofoten, Napp-Fiskebøl, ble nedprioritert av Statens vegvesen i fjor fordi veistrekningen «ikke er tilstrekkelig utredet, og det mangler planvedtak.» Prosjektet hadde tydeligvis over flere år ligget nederst i bunken fra veietaten sin side.

Nå følger regjeringen opp med å inkludere denne delen av E10 i den såkalte «utviklingsporteføljen». En portefølje som lister opp prosjekter det ikke er rom for å realisere fram mot 2036, og der det heller ikke skal bevilges penger til planlegging. NTP sier altså svart på hvitt at strekningen fortsatt skal være trygt plassert innerst i arkivene til Statens vegvesen, og at det skal gjøres minimalt for å få på plass en forbedring i uoverskuelig framtid. Det er til å gråte av!

For oss som bor i Lofoten er en slik nedprioritering helt uakseptabel. Trafikkmengde og -type i dagens Lofoten kan ikke sammenliknes med hvordan verden så ut på 60- tallet da veien i sin tid ble bygd. I vintersesongen preges de smale, svingete og farlige veistrekningene av høyt trykk fra vogntog som blant annet frakter fisk.

En økning i vinterturismen betyr turistbusser på glatta og leiebilsjåfører som aldri før har kjørt på vinterføre. I sommersesongen deles den smale og svingete veien med turister til fots og på sykkel, i bobiler og turistbusser. Kombiner det hele med rasfare og farlige tunneler, så har du vår hverdagsvei.

Trygghet på veiene står tydeligvis ikke høyt oppe på lista til de bestemmer over samferdselsmidlene her i landet. I stedet for å utbedre en farlig og utrygg vei, så påfører de oss ekstra utfordringer. E10 i Lofoten er godkjent for modulvogntog, via en egen unntaksordning for tømmertransport (selv om det foregår minimalt med tømmertransport i Lofoten).

Slike kjøretøy er av de aller lengste som ferdes på norske veier, og godkjennes i utgangspunktet kun for strekninger som er dimensjonert for disse. Oppå det hele har E10 fått status som nasjonal sykkelrute. Det er etter vårt syn høyrisiko, og vi vil fraråde å ta med familien på sykkeltur i Lofoten.

I 1000 år har Lofoten skapt verdier som har kommet hele Norge til gode. Tørrfisken fra Lofoten bygde landet. Eksempelvis er nasjonalskatter som Nidarosdomen og bryggen i Bergen bygd på tørrfisk. I dag eksporterer vi fortsatt fisk til utlandet, og henter inn ytterligere utenlandsk kapital til landet gjennom turistnæringen. For vårt bidrag til det norske fellesskapet vil vi ha noe tilbake. Vi krever derfor at planlegging av E10 i Lofoten kommer i gang snarest.