Ingen skal falle ifra på grunn av medfødte lærevansker

foto